Engagerede Unge og Europæisk Politik: Bag Kulisserne af ‘Få lige en holdning’ i Syddanmark

Få lige en holdning“: Unge skaber politisk engagement i Syddanmark med støtte fra Tuborgfonden
 
At udtrykke sin holdning og deltage i politiske diskussioner er afgørende for en sund demokratisk proces. I Syddanmark har Huset Fundament, et uafhængigt kulturprojekt, taget initiativ til et ambitiøst projekt kaldet “Få lige en holdning”. Dette projekt har til formål at informere, uddanne og inkludere unge i EU-valget gennem 14 dage med forskellige aktiviteter og arrangementer.
 
Projektet, der er blevet støttet af Tuborgfonden med 110.000 kr, er en naturlig forlængelse af Huset Fundaments arbejde med at engagere unge i lokalsamfundet og byudviklingen i Kolding. Støtten fra Tuborgfonden har gjort det muligt for projektet at tage form og igangsætte planlægningen af festivalen, der vil være centrum for de forskellige aktiviteter.
 
En central del af “Få lige en holdning” er de 9 aktiviteter, der spænder over foredrag, debatter, talkshows og kunstneriske arrangementer. Disse aktiviteter er designet til at tiltrække en bred vifte af unge fra hele Syddanmark og give dem mulighed for at deltage i politiske diskussioner på formelle og uformelle niveauer.
 
Et af projektets nøgleelementer er samarbejdet med lokale organisationer, herunder Ung Kult, Kanten Esbjerg, Kolding Kommune og Frivillig Kolding, samt politiske partier og uddannelsesinstitutioner i regionen. Disse partnerskaber understreger projektets ambition om at være en regional indsats, der engagerer unge fra forskellige baggrunde og områder.
 
Derudover sigter projektet mod at skabe en varig forankring af politisk engagement blandt unge gennem fortsatte initiativer som Byudviklingsfestivalen, udviklingen af Kanten Esbjergs fremtidige position og projektet “Et Fundament til livet”. Disse initiativer viser projektets ambition om at skabe politisk bevidsthed og aktivisme blandt unge på lang sigt.
 
I alt forventes “Få lige en holdning” at aktivere 950 unge som deltagere og involvere 30 unge som frivillige i projektet. Dette vidner om projektets potentiale til at mobilisere unge og give dem en stemme i politiske spørgsmål, der vedrører dem direkte.
 
Huset Fundaments initiativ med “Få lige en holdning”, støttet af Tuborgfonden, viser, hvordan kulturprojekter kan være med til at styrke demokratiet ved at engagere unge i politiske processer. Gennem en kombination af kulturelle aktiviteter, politisk dialog og partnerskaber med lokale organisationer og institutioner er projektet med til at forme en generation af unge, der er aktive og informerede borgere i samfundet.